ماریو تقدسی

ماریو تقدسی دعوت اسپانیا از خواننده ایرانی برای تاسیس آکادمی آواز
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۳۳

دعوت اسپانیا از خواننده ایرانی برای تاسیس آکادمی آواز

دعوت اسپانیا از خواننده ایرانی برای تاسیس آکادمی آواز این بنیاد زیر نظر کشور اسپانیا خواهد بود و افراد از سراسر دنیا بعد از یک آزمون ورودی و انتخاب شدن می‌توانند در این آکادمی به مدت سه سال