دعوت اسپانیا از ماریو تقدسی برای تاسیس آکادمی آواز

دعوت اسپانیا از ماریو تقدسی برای تاسیس آکادمی آواز دعوت اسپانیا از خواننده ایرانی برای تاسیس آکادمی آواز
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۳۳

دعوت اسپانیا از خواننده ایرانی برای تاسیس آکادمی آواز

دعوت اسپانیا از خواننده ایرانی برای تاسیس آکادمی آواز این بنیاد زیر نظر کشور اسپانیا خواهد بود و افراد از سراسر دنیا بعد از یک آزمون ورودی و انتخاب شدن می‌توانند در این آکادمی به مدت سه سال