دونده زن سوئدی

دونده زن سوئدی دونده زن سوئدی در جاده های ایران می دود
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۵۳

دونده زن سوئدی در جاده های ایران می دود

دونده زن سوئدی در جاده های ایران می دود کریستینا پالتین "(Kristina Paltén) دونده و ماجراجوی سوئدی قصد دارد با دویدن در مرزهای شرقی و غربی ایران ، پیش داوری های منفی غربی ها در باره ایران را به چالش بکشد.