دونده زن سوئدی در جاده های ایران می دود

دونده زن سوئدی در جاده های ایران می دود دونده زن سوئدی در جاده های ایران می دود
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۵۳

دونده زن سوئدی در جاده های ایران می دود

دونده زن سوئدی در جاده های ایران می دود کریستینا پالتین "(Kristina Paltén) دونده و ماجراجوی سوئدی قصد دارد با دویدن در مرزهای شرقی و غربی ایران ، پیش داوری های منفی غربی ها در باره ایران را به چالش بکشد.