باستان شناس بزرگ سوریه

باستان شناس بزرگ سوریه بریدن سر باستان شناس بزرگ سوریه به دلیل سفربه ایران + عکس
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۰۷

بریدن سر باستان شناس بزرگ سوریه به دلیل سفربه ایران + عکس

بریدن سر باستان شناس بزرگ سوریه به دلیل سفربه ایران + عکس دکتر خالد الاسعد باستان شناس بزرگ سوریه را می توان معروف ترین و مهمترین شخصیت علمی و فرهنگی اعدام شده توسط داعش دانست.