تنها فیلی که در طول تاریخ به دار آویخته شد

تنها فیلی که در طول تاریخ به دار آویخته شد فیلی که به جرم قتل به دار آویخته شد ! + عکس
پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۰۱

فیلی که به جرم قتل به دار آویخته شد ! + عکس

فیلی که به جرم قتل به دار آویخته شد ! + عکس «مری» (Mary) یک فیل آسیایی پنج تنی بود که در سیرک نمایش اجرا می‌کرد و تنها فیلی است که در طول تاریخ به جرم قتل به دار آویخته شده است.