امپراتوری مینگ

امپراتوری مینگ کشف جسد سالم یک زن پس از 367 سال + عکس
پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ ۲۰:۳۷

کشف جسد سالم یک زن پس از 367 سال + عکس

کشف جسد سالم یک زن پس از 367 سال + عکس جسد متلاشی نشده و نسبتا سالم زنی از خاندان امپراتوری "مینگ" که در سالهای 1368 تا 1644 و برای 276 سال در چین