کنسرت استاد محمدرضا شجریان در ترکیه لغو شد

کنسرت استاد محمدرضا شجریان در ترکیه لغو شد ١١ میلیارد تومان پول موسیقى ایران كه در گلوى تركیه گیر كرد !
پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ ۲۱:۵۷

١١ میلیارد تومان پول موسیقى ایران كه در گلوى تركیه گیر كرد !

١١ میلیارد تومان پول موسیقى ایران كه در گلوى تركیه گیر كرد ! به گزارش نون و آب به نقل از هنرآنلاین، در اثر تعدد اتفاقات تروریستى اخیر در كشور تركیه، کنسرت محمدرضا شجریان