لغو کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در ترکیه

لغو کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در ترکیه ١١ میلیارد تومان پول موسیقى ایران كه در گلوى تركیه گیر كرد !
پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ ۲۱:۵۷

١١ میلیارد تومان پول موسیقى ایران كه در گلوى تركیه گیر كرد !

١١ میلیارد تومان پول موسیقى ایران كه در گلوى تركیه گیر كرد ! به گزارش نون و آب به نقل از هنرآنلاین، در اثر تعدد اتفاقات تروریستى اخیر در كشور تركیه، کنسرت محمدرضا شجریان