مکانهای دیدنی سمیرم

مکانهای دیدنی سمیرم کتیبه ساسانی قلعه سنگی سمیرم دزدیده شد !
پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۳۰

کتیبه ساسانی قلعه سنگی سمیرم دزدیده شد !

کتیبه ساسانی قلعه سنگی سمیرم دزدیده شد ! کتیبه تاریخی قلعه سنگی سمیرم مربوط به دوره ساسانی که در سالهای گذشته اطراف آن مورد تخریب قرار گرفته بود، ناپدید شد.