بستنی سنتی و خطر گرفتن تب مالت

بستنی سنتی و خطر گرفتن تب مالت بستنی سنتی نخورید !
جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۳۵

بستنی سنتی نخورید !

بستنی سنتی نخورید ! عدم پاستوریزه و استریزه‌ کردن شیر باعث می‌شود این باکتری همچنان در شیر باقی بماند