ایست و بازرسی پ ک ک

ایست و بازرسی پ ک ک ایست و بازرسی پ ک ک در جاده های ترکیه ! + عکس
جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۰۴

ایست و بازرسی پ ک ک در جاده های ترکیه ! + عکس

ایست و بازرسی پ ک ک در جاده های ترکیه ! + عکس رسانه های ترکیه با انتشار تصاویری از برپایی دهها نقطه ایست و بازرسی و تفتیش از سوی گروه پ.ک.ک