آخرین اخبار از حضور ستارگان جهان در ایران

آخرین اخبار از حضور ستارگان جهان در ایران حضور ستارگان فوتبال جهان ۶ شهریور در تهران
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۴ ۰۱:۰۸

حضور ستارگان فوتبال جهان ۶ شهریور در تهران

حضور ستارگان فوتبال جهان ۶ شهریور در تهران حضور ستارگان فوتبال جهان در تهران حالا نقل محافل فوتبالی است. باشگاه هنرمندان از طریق ناتان قبادی که در روابط بین‌الملل این