کنترل پیش فعالی در کودکان با مصرف آهن

کنترل پیش فعالی در کودکان با مصرف آهن کنترل پیش فعالی در کودکان با مصرف آهن
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۴ ۱۲:۵۵

کنترل پیش فعالی در کودکان با مصرف آهن

یکی از مشکلاتی که کودکان متولد شده با وزن کم را تهدید می کند؛ ابتلا به بیش فعالی است