شیرینی ترکیه ای کونفه کاداییف

شیرینی ترکیه ای کونفه کاداییف طرز تهیه کونفه کاداییف شیرینی ترکیه ای
دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴ ۰۱:۵۳

طرز تهیه کونفه کاداییف شیرینی ترکیه ای

طرز تهیه کونفه کاداییف شیرینی ترکیه ای این شیرینی که در زبان ترکی استانبولی "کونفه" و در زبان عربی " كنافة" نامیده می شود، نوعی شیرینی پنیری متعلق به خاورمیانه است