طرز تهیه دسر کادایف

طرز تهیه دسر کادایف طرز تهیه کونفه کاداییف شیرینی ترکیه ای
دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴ ۰۱:۵۳

طرز تهیه کونفه کاداییف شیرینی ترکیه ای

طرز تهیه کونفه کاداییف شیرینی ترکیه ای این شیرینی که در زبان ترکی استانبولی "کونفه" و در زبان عربی " كنافة" نامیده می شود، نوعی شیرینی پنیری متعلق به خاورمیانه است