كورش بزرگ؛ مرد خوشنام تاریخ

كورش بزرگ؛ مرد خوشنام تاریخ كورش بزرگ؛ مرد خوشنام تاریخ
دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴ ۱۳:۲۲

كورش بزرگ؛ مرد خوشنام تاریخ

كورش بزرگ؛ مرد خوشنام تاریخ کورُش بزرگ، نامی آشنا برای همه‌ي ایرانیان و چهره‌اي خوشنام و محبوب در تاریخ بشری.آنچه درباره‌ي این شخصیت، جالب می‌نماید