هشدار برای سفر به لبنان

هشدار برای سفر به لبنان هشدار کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره سفر به لبنان
سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴ ۱۱:۵۰

هشدار کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره سفر به لبنان

هشدار کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره سفر به لبنان وزارت خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس بار دیگر نسبت به سفر مردم این کشورها به لبنان هشدار داد و وزارت خارجه بحرین از شهروندان بحرینی موجود در لبنان خواست تا این کشور را فورا ترک کنند.