مرز سرو – اسن دره

مرز سرو – اسن دره مرز سرو و رازی دو مرز زمینی ایران با ترکیه مسدود شد
سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴ ۱۲:۰۷

مرز سرو و رازی دو مرز زمینی ایران با ترکیه مسدود شد

مرز سرو و رازی دو مرز زمینی ایران با ترکیه مسدود شد مدیرکل دفتر ترانزیتی و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: ترکیه دو مرز رازی و سرو در استان