از خواص بی نظیر گلاب چه می دانید؟

از خواص بی نظیر گلاب چه می دانید؟ گلاب و خواص بی نظیر آن
سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴ ۱۴:۲۱

گلاب و خواص بی نظیر آن

گلاب و خواص بی نظیر آن گلاب بعد از سکنجبین بیشترین مصرف را در بین مردم در قدیم داشته و امروزه نیز مصرف فراوانی دارد.