خواص درمانی گلاب

خواص درمانی گلاب گلاب و خواص بی نظیر آن
سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴ ۱۴:۲۱

گلاب و خواص بی نظیر آن

گلاب و خواص بی نظیر آن گلاب بعد از سکنجبین بیشترین مصرف را در بین مردم در قدیم داشته و امروزه نیز مصرف فراوانی دارد.