چه کسانی باید در مصرف گلاب احتیاط کنند؟

چه کسانی باید در مصرف گلاب احتیاط کنند؟ گلاب و خواص بی نظیر آن
سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴ ۱۴:۲۱

گلاب و خواص بی نظیر آن

گلاب و خواص بی نظیر آن گلاب بعد از سکنجبین بیشترین مصرف را در بین مردم در قدیم داشته و امروزه نیز مصرف فراوانی دارد.