دلیل داعش برای فتح مکه و تخریب کعبه چیست ؟!

دلیل داعش برای فتح مکه و تخریب کعبه چیست ؟! دلیل داعش برای فتح مکه و تخریب کعبه چیست ؟!
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ ۲۱:۵۵

دلیل داعش برای فتح مکه و تخریب کعبه چیست ؟!

دلیل داعش برای فتح مکه و تخریب کعبه چیست ؟! اعضای گروه تروریستی داعش در جدیدترین اظهارات گستاخانه خود تهدید کرده‌اند