پاک نکردن آرایش قبل از خواب

پاک نکردن آرایش قبل از خواب عادات اشتباه که در مورد پوست باید از آنها بپرهیزید
پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴ ۱۶:۱۰

عادات اشتباه که در مورد پوست باید از آنها بپرهیزید

عادات اشتباه که در مورد پوست باید از آنها بپرهیزید چند عادت بد که برای مراقبت از پوست باید از آن ها دوری کنید: هیچ کس با پوست بی عیب و نقص به دنیا نیامده است