دو زن مراکشی با انتشار ویروس ایدز از داعش انتقام گرفتند

دو زن مراکشی با انتشار ویروس ایدز از داعش انتقام گرفتند جهاد نکاح کار دست داعشی ها داد !
پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴ ۱۹:۴۴

جهاد نکاح کار دست داعشی ها داد !

جهاد نکاح کار دست داعشی ها داد ! این اتفاق در استان دیرالزور سوریه رخ داد و سران داعش را به شدت نگران کرد.