خودروسازان به دنبال ایجاد عطش خرید در مقابله با کمپین نخریدن !

خودروسازان به دنبال ایجاد عطش خرید در مقابله با کمپین نخریدن ! خودروسازان به دنبال ایجاد عطش خرید در مقابله با کمپین نخریدن !
شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴ ۱۱:۵۰

خودروسازان به دنبال ایجاد عطش خرید در مقابله با کمپین نخریدن !

خودروسازان به دنبال ایجاد عطش خرید در مقابله با کمپین نخریدن ! خودروسازان با اعلام خبرهایی مبنی بر گران شدن خودرو و فروش شرایطی خودرو به دنبال بازار گرامی و ایجاد عطش خرید در بازار هستند اما مردم در نخریدن خودروهای بی کیفیت و گران جدی هستند و بازار کمپین «نه به خرید خودروی صفر» در فضای مجازی گرم‌تر از بازارگرمی های خودروسازان است.