مواد مخدر کاپتاگون

مواد مخدر کاپتاگون ماده مخدر کاپتاگون
شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴ ۱۳:۱۷

ماده مخدر کاپتاگون

ماده مخدر کاپتاگون ماده مخدر کاپتاگون (captagon) نام تجارتی برای ماده شیمیایی fenethyline (فن اتیلین )است