کرونا در عربستان

کرونا در عربستان شیوع ویروس کرونا در عربستان جدی است
شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴ ۲۳:۴۵

شیوع ویروس کرونا در عربستان جدی است

شیوع ویروس کرونا در عربستان جدی است رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: شیوع بیماری کرونا در عربستان بویژه در شهر ریاض جدی است و تیم های پزشکی ایران برای پیشگیری از ورود این بیماری به ایران آماده باش هستند.