با برداشتن تحریم های ایران طوفان اقتصادی راه می‌افتد

با برداشتن تحریم های ایران طوفان اقتصادی راه می‌افتد با برداشتن تحریم های ایران طوفان اقتصادی راه می‌افتد
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ ۰۲:۳۷

با برداشتن تحریم های ایران طوفان اقتصادی راه می‌افتد

با برداشتن تحریم های ایران طوفان اقتصادی راه می‌افتد اقتصاد دان ارشد بانک جهانی در خاورمیانه و شمال افریقا اظهار داشت: اگر تحریم های اقتصادی از تهران برداشته شود طوفانی اقتصادی در ایران راه می‌افتد.