اسکندر کوتی گزارشگر قدیمی فوتبال

اسکندر کوتی گزارشگر قدیمی فوتبال پیشنهاد یک میلیاردی که عادل فردوسی‌ پور رد کرد
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ ۱۲:۲۰

پیشنهاد یک میلیاردی که عادل فردوسی‌ پور رد کرد

پیشنهاد یک میلیاردی که عادل فردوسی‌ پور رد کرد اسکندر کوتی گزارشگر قدیمی فوتبال در برنامه «خندوانه» گفت که عادل فردوسی‌پور در بسیاری از مراسم و برنامه‌ها حضور پیدا نمی‌کند.