نان سیمیت

نان سیمیت طرز تهیه نان سیمیت ترکیه ای
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ ۱۳:۳۹

طرز تهیه نان سیمیت ترکیه ای

طرز تهیه نان سیمیت ترکیه ای در ظرفی مناسب آرد ، مایع خمیر ، شکر، بهبود دهنده و تخم مرغ را با قاشق چوبی همزده سپس