مقصد بعدی داعش کدام کشور است

مقصد بعدی داعش کدام کشور است کدام کشور مقصد بعدی داعش است ؟
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ ۱۳:۵۱

کدام کشور مقصد بعدی داعش است ؟

کدام کشور مقصد بعدی داعش است ؟ داعش امروزه در دو کشور عراق و سوریه درگیر شده است. اوضاع در عراق وخیم است و دو شهر بزرگ موصل و فلوجه در دستان داعش هستند