شبانه ستانکزی

شبانه ستانکزی من در آیینه شعر
پنجشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵:۴۸

من در آیینه شعر

من در آیینه شعر شعر من نه تاریخ دارد نه روز و ماه تکرار درد است تکرار لحظه ها شعر من قصه ی غصه هاست نه پابند قافیه و وزن ها
شبانه ستانکزی دختران رابعه
پنجشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۴:۰۵

دختران رابعه

دختران رابعه چشمان گود افتاده و رنگ زعفرانی اش پریشانی و اضطراب درونی او را نشان می‌داد.
شبانه ستانکزی عاشق شعری زیبا از شبانه ستانکزی
دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ ۲۳:۰۴

عاشق شعری زیبا از شبانه ستانکزی

عاشق شعری زیبا از شبانه ستانکزی گفتم عاشقت هستم گفت: نژاد ات ؟ گفتم عاشقت هستم گفت: مذهب ات؟ گفتم عاشقت هستم گفت: ز اکثریتی یا اقلیت ؟
شبانه ستانکزی پیمان حقیقت شعری زیبا از شبانه ستانکزی
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ ۲۱:۱۴

پیمان حقیقت شعری زیبا از شبانه ستانکزی

پیمان حقیقت شعری زیبا از شبانه ستانکزی یک آیینه و آیت ز قرآن خدا بست پیمان حقیقت بین ما در کلبه از با همی من کدبانو باشم تو کدخدا دستم بگیری تا دستت بگیرم لحظه بیماری گر شدی تنها
شبانه ستانکزی خیابان شعری زیبا از شبانه ستانکزی
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ ۱۷:۴۴

خیابان شعری زیبا از شبانه ستانکزی

خیابان شعری زیبا از شبانه ستانکزی سرو دلش به حال خیابان سوخت باران اشک شد ز برگش ریخت خیابان را مخاطب ساخت و گفت تحمل ترا مرد ندارد مرد چی باشد سنگ ندارد هر روز پامال رهگذران یکی شاد و یکی پریشان