علت فوت علی طباطبایی از زبان پدرش

علت فوت علی طباطبایی از زبان پدرش علت فوت علی طباطبایی از زبان پدرش
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ ۱۸:۱۹

علت فوت علی طباطبایی از زبان پدرش

علت فوت علی طباطبایی از زبان پدرش سید کمال طباطبایی پدر زنده یاد علی طباطبایی علت فوت فرزندش را بیان کرد.