کمپین نه به خرید خودروی صفر

کمپین نه به خرید خودروی صفر حقوق مصرف کننده در خرید خودرو ضایع می شود
سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ ۱۱:۲۹

حقوق مصرف کننده در خرید خودرو ضایع می شود

حقوق مصرف کننده در خرید خودرو ضایع می شود رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اشاره به کمپین «نه به خرید خودروی صفر» و تاکید بر اینکه مردم نباید از روی اجبار خودرو بی کیفیت و گران بخرند، گفت: حقوق مصرف کننده در خرید خودرو ضایع می شود.