دکتر هاشمی به عیادت استاد شجریان رفت

دکتر هاشمی به عیادت استاد شجریان رفت دکتر هاشمی به عیادت استاد شجریان رفت
سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ ۱۳:۴۸

دکتر هاشمی به عیادت استاد شجریان رفت

دکتر هاشمی به عیادت استاد شجریان رفت وزیر بهداشت به عیادت استاد محمدرضا شجریان رفت و از نزدیک در جریان روند درمان وی قرار گرفت.