دو جنسه‌ های فوتبال

دو جنسه‌ های فوتبال دو جنسه‌ های فعال در فوتبال بانوان لو رفتند
پنجشنبه ۲ مهر ۱۳۹۴ ۱۳:۳۲

دو جنسه‌ های فعال در فوتبال بانوان لو رفتند

دو جنسه‌ های فعال در فوتبال بانوان لو رفتند پس از سال ها، کش و قوس های فراوان و تکذیب موضوع دو‌‌جنسی ها در فوتبال بانوان توسط فدراسیون و کمیته بانوان نام 8 بازیکن دو‌جنسه فوتبال ایران لو رفت.