اسامی کشته شدگان ایرانی در منا

اسامی کشته شدگان ایرانی در منا آخرین آمار کشته شدگان ایرانی در منا + اسامی
جمعه ۳ مهر ۱۳۹۴ ۱۲:۴۶

آخرین آمار کشته شدگان ایرانی در منا + اسامی

آخرین آمار کشته شدگان ایرانی در منا + اسامی سازمان حج و زیارت در سایت خود آخرین لیست اسامی قربانیان ایرانی فاجعه منا را منتشر کرد.