بازیگر نقش سولماز در سریال ترکی از هم گسیخته

بازیگر نقش سولماز در سریال ترکی از هم گسیخته زندگینامه سولماز در سریال از هم گسیخته + عکس
جمعه ۳ مهر ۱۳۹۴ ۲۳:۴۵

زندگینامه سولماز در سریال از هم گسیخته + عکس

زندگینامه سولماز در سریال از هم گسیخته + عکس گونش امیر Güneş Emir بازیگر نقش سولماز در سریال ترکی از هم گسیخته در روز دهم ماه