درمان معده درد

درمان معده درد پیشنهادهای طبیعی برای درمان معده درد
یکشنبه ۵ مهر ۱۳۹۴ ۱۸:۴۷

پیشنهادهای طبیعی برای درمان معده درد

پیشنهادهای طبیعی برای درمان معده درد درست است. نعناع با داشتن اثر ضد اسپاسم در دستگاه گوارشی، می‌تواند تاثیر سریع و محسوسی داشته باشد.