اشعار سروده شده مولوی برای شمس

اشعار سروده شده مولوی برای شمس 7 مهر روز بزرگداشت شمس تبریزی + زندگینامه
سه شنبه ۷ مهر ۱۳۹۴ ۱۵:۳۱

7 مهر روز بزرگداشت شمس تبریزی + زندگینامه

7 مهر روز بزرگداشت شمس تبریزی + زندگینامه هفت مهرماه به عنوان روز بزرگداشت شمس در تقویم رسمی کشور نامگذاری شد.