افیون قره‌ حصار ترکیه

افیون قره‌ حصار ترکیه افیون قره‌ حصار ترکیه
دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ ۲۳:۵۰

افیون قره‌ حصار ترکیه

افیون قره‌ حصار ترکیه استان افیون قره‌ حصار یکی از استان‌های ترکیه است که در ناحیه اژه واقع شده است.