دو خبر شوک آور درباره هادی نوروزی

دو خبر شوک آور درباره هادی نوروزی دو خبر شوک آور برنامه 90 درباره هادی نوروزی
سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۳:۳۸

دو خبر شوک آور برنامه 90 درباره هادی نوروزی

دو خبر شوک آور برنامه 90 درباره هادی نوروزی شب گذشته برنامه 90 با محوریت هادی نوروزی روی آنتن رفت. بیشتر از همه گزارش ها و آیتم هایی که در این برنامه پخش شد، دو خبر ویژه