عوارض مصرف هات داگ و گوشت های فرآوری شده

عوارض مصرف هات داگ و گوشت های فرآوری شده رابطه مصرف هات داگ و سرطان روده !
شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴ ۱۸:۰۳

رابطه مصرف هات داگ و سرطان روده !

رابطه مصرف هات داگ و سرطان روده ! هات داگ یکی از غذاهای پرمصرف در میان شهروندان آمریکایی به شمار می‌رود که هر تابستان بالغ بر ۷ میلیارد دلار فروخته می‌شود.