تحریم‌های بانکی

تحریم‌های بانکی آغاز شمارش معکوس برای لغو تحریم‌های بانکی
دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ ۱۸:۴۸

آغاز شمارش معکوس برای لغو تحریم‌های بانکی

آغاز شمارش معکوس برای لغو تحریم‌های بانکی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعلام شمارش معکوس برای رفع تحریم‌های نظام بانکی و بانک مرکزی بر نقش شبکه بانکی در تحقق رشد اقتصادی 8 درصد سالانه در برنامه ششم و شرایط اقتصادی در دوران پساتحریم تاکید کرد.