سقوط جرثقیل در مکه

سقوط جرثقیل در مکه دیه جانباختگان در مکه چه شد ؟
دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ ۱۹:۱۹

دیه جانباختگان در مکه چه شد ؟

دیه جانباختگان در مکه چه شد ؟ حج تمتع در سال جاری با حوادث و وقایع ناگواری همراه بود که به موجب آن هزاران حاجی فوت کردند. از سقوط جرثقیل گرفته تا حادثه منا