احداث کریدور گردشگری بیستون- طاق بستان

احداث کریدور گردشگری بیستون- طاق بستان احداث کریدور گردشگری بیستون- طاق بستان
دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ ۲۰:۴۸

احداث کریدور گردشگری بیستون- طاق بستان

احداث کریدور گردشگری بیستون- طاق بستان کریدور گردشگری بیستون- طاق‌بستان برای رونق‌بخشی و توسعه گردشگری در استان احداث می‌شود.