کشف چهار کتبیه بابلی در نزدیکی تخت جمشید

کشف چهار کتبیه بابلی در نزدیکی تخت جمشید کشف چهار کتبیه بابلی در نزدیکی تخت جمشید
دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ ۲۰:۵۹

کشف چهار کتبیه بابلی در نزدیکی تخت جمشید

کشف چهار کتبیه بابلی در نزدیکی تخت جمشید سرپرست ایرانی گروه کاوش محوطه تل آجری گفت : 4 کتیبه متعلق به دوره هخامنشیان در محوطه تل آجری کشف شد که در این کتیبه ها به زبان بابلی کلماتی چون شاه و دروازه حک شده است .