خودروها تا ۸۰ درصد گران فروخته می‌ شوند !

خودروها تا ۸۰ درصد گران فروخته می‌ شوند ! خودروها تا ۸۰ درصد گران فروخته می‌ شوند !
چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۰:۴۴

خودروها تا ۸۰ درصد گران فروخته می‌ شوند !

خودروها تا ۸۰ درصد گران فروخته می‌ شوند ! موضوع بالا بودن قیمت خودرو های داخلی همواره مورد انتقاد مردم بوده است، قیمت های بالایی که از سوی خودروسازان