فرودگاه نظامی ترکیه

فرودگاه نظامی ترکیه فرود در فرودگاه نظامی ترکیه برای سفر به آنتالیا !
چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۱۵

فرود در فرودگاه نظامی ترکیه برای سفر به آنتالیا !

فرود در فرودگاه نظامی ترکیه برای سفر به آنتالیا ! مقصد «آنتالیا» است اما هواپیما در یک فرودگاه نظامی فرود می‌آید، بعضا چهار ساعت دیگر تا آنتالیا راه باقی مانده که باید با اتوبوس رفت.